آسیب های پنهان

تلاش جهت ارایه راهکاری برای مواجهه با آسیب های اجتماعی

مقالات ارائه شده در دومین همایش ملی آسیب های پنهان (ارایه شفاهی)

R

نام ونام خانوادگی

عنوان مقاله

1

آوات رضانیا

آسيب شناسي اينترنت و بحران اخلاقي معاصر

 

2

ایرج شاکری نیا

رابطه سرمایه اجتماعی و معنا داري زندگي با سلامت روان درزنان قربانی همسرآزاری

3

بهزاد نادرنژاد

بررسي ارتباط رسانه هاي جمعي(ماهواره) برميزان پايبندي به هويت فرهنگي در استان کردستان

 

4

دکتر محمد عباس زاده، دکتر محمد باقر علیزاده اقدم، کمال کوهی

سنجش میزان خشونت  های خانوادگی علیه زنان و برخی عوامل مرتبط با آن درجامعه شهری پیرانشهر

 

5

زليخا قلي زاده ، زينب خانجاني ،حسن غريبي

مقايسه سبكهاي دلبستگي و هيجان خواهي در دختران فراري و عادي

 

6

عباس شکاری، حیدر قادری، سمیه حاجی عزیزی

 

بررسی شکاف نسلی در بین دانشجویان دختر شهرستان پاوه

 

7

 

فریدون رمضانی

 

مقایسه سبک های دلبستگی و ابراز هیجانی در زوجین

متقاضی طلاق و عادی

8

 

ناصر يوسفي، احمد سهرابي، ناصر شيربيگي

 

طرح واره هاي شناختي به عنوان پيش گويي طلاق زوجين

9

 

هیرش قادرزاده ، مسلم میرزایی

 

بررسی عوامل مؤثر بر پیروی جوانان از مُد و مُدگرایی

10

احمد امانی

بررسی ابعاد نارضامندی زناشویی در زنان و مردان متقاضی طلاق در شهر سنندج

 

+ نوشته شده در  جمعه بیست و یکم خرداد ۱۳۸۹ساعت 16:2  توسط بابک قنبری  |