X
تبلیغات
آسیب های پنهان - مقالات ارائه شده در دومین همایش ملی آسیب های پنهان (ارایه شفاهی)

آسیب های پنهان

تلاش جهت ارایه راهکاری برای مواجهه با آسیب های اجتماعی

مقالات ارائه شده در دومین همایش ملی آسیب های پنهان (ارایه شفاهی)

R

نام ونام خانوادگی

عنوان مقاله

1

آوات رضانیا

آسيب شناسي اينترنت و بحران اخلاقي معاصر

 

2

ایرج شاکری نیا

رابطه سرمایه اجتماعی و معنا داري زندگي با سلامت روان درزنان قربانی همسرآزاری

3

بهزاد نادرنژاد

بررسي ارتباط رسانه هاي جمعي(ماهواره) برميزان پايبندي به هويت فرهنگي در استان کردستان

 

4

دکتر محمد عباس زاده، دکتر محمد باقر علیزاده اقدم، کمال کوهی

سنجش میزان خشونت  های خانوادگی علیه زنان و برخی عوامل مرتبط با آن درجامعه شهری پیرانشهر

 

5

زليخا قلي زاده ، زينب خانجاني ،حسن غريبي

مقايسه سبكهاي دلبستگي و هيجان خواهي در دختران فراري و عادي

 

6

عباس شکاری، حیدر قادری، سمیه حاجی عزیزی

 

بررسی شکاف نسلی در بین دانشجویان دختر شهرستان پاوه

 

7

 

فریدون رمضانی

 

مقایسه سبک های دلبستگی و ابراز هیجانی در زوجین

متقاضی طلاق و عادی

8

 

ناصر يوسفي، احمد سهرابي، ناصر شيربيگي

 

طرح واره هاي شناختي به عنوان پيش گويي طلاق زوجين

9

 

هیرش قادرزاده ، مسلم میرزایی

 

بررسی عوامل مؤثر بر پیروی جوانان از مُد و مُدگرایی

10

احمد امانی

بررسی ابعاد نارضامندی زناشویی در زنان و مردان متقاضی طلاق در شهر سنندج

 

+ نوشته شده در  جمعه بیست و یکم خرداد 1389ساعت 16:2  توسط بابک قنبری  |